hikmetyavas

Mayıs 12, 2011

EY KASET SEVERLER HUKUKEN SUÇ VE DİNEN GÜNAH İŞLİYORSUNUZ

Filed under: Köşe Yazılarım ( Denemeler ) — hikmetyavas @ 3:05 pm

EY KASET SEVERLER HUKUKEN SUÇ VE DİNEN GÜNAH İŞLİYORSUNUZ

1. Hukuki Bakımdan:

Anayasamızın 20nci maddesine göre; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.”

Yani özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, anayasal bir suçtur.

Anayasamızın 21nci maddesine göre ise; hâkim kararı ve yetkili makamın yazılı izni bulunmadıkça “ Kimsenin konutuna dokunulamaz… Kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz…”

Yani, vatandaşın konutuna müsaadesi olmadan gizlice girmek anayasal suçtur.

Türk Ceza Kanununun 134ncü maddesine göre ; “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.”

Yani, insanların özel hayatına ilişkin gizliliği ihlal edenlerin, kanunen yakalanıp cezalandırılmaları gerekir..

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 12. maddesine göre de; “Kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.”

Demek ki, insanların;

             a.     Evlerine gizlice girmek,

              b.     Gizli kameralar ve ses alma cihazları yerleştirmek,

              c.      Yatak ilişkilerini ve konuşmalarını kaydetmek,

             d.     Siyasi ve maddi menfaat sağlamak amacıyla, bunları yayınlamak,

 Anayasamıza ve Ceza Kanunumuza göre suç olduğu gibi, uluslar arası hukuka göre de, evrensel suç ve ahlaksızlıktır.

2. Dini Bakımdan ise:

Nur Suresi 27nci Ayet; “Ey inananlar! Evlerinizden başka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir” diyor.

Nur Suresi 28nci Ayet; “Eğer evde kimseyi bulamazsanız, yine de size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Size “Dönün” denirse dönün. Bu, sizi daha çok temize çıkarır. Allah yaptıklarınızı bilir” diyor.

Nur Suresi 58nci Ayet; “Ey inananlar! Ellerinizin altında olan köle ve cariyeler ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar, sabah namazından önce, öğle sıcağında soyunduğunuzda ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde üç defa izin istesinler. Bunlar, sizin açık bulunabileceğiniz üç vakittir…” diyor.

Nur Suresi 59ncu Ayet; “Çocuklarınız erginlik çağına gelince, büyüklerinin izin istediği gibi, onlar da her defasında izin istesinler. Allah size ayetlerini böylece açıklar…” diyor.

Hucurat Suresi 12nci ayet ise; “Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin, hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz; Allah’tan sakının” diyor.

Görüldüğü gibi, İslam Dinine göre de:

             a.     Şahıslara ait mekânlara izinsiz, gizlice girmek,

              b.     Birbirinin suçlamak amacıyla gizli kameralar ve ses alma cihazları yerleştirmek,

              c.      Yatak ilişkilerini ve konuşmalarını kaydetmek,

              d.     Siyasi ve maddi menfaat sağlamak amacıyla, bunları yayınlamak,

 Dinimize göre, ölü kardeşinin etini yemek kadar iğrenç ve günahtır.

 3. Suç Şebekesi ve bu çete karşısında anayasal devlet kurumlarının tutumu:

 Ortalıkta; ahlaksız, namussuz, şerefsiz, hak, hukuk ve adalet tanımayan, Allahtan korkmayan, kuldan utanmayan ve vicdanı olmayan bir suç şebekesi var. Bu şebeke:

             a.     Evlere veya bürolara gizlice giriyor.

              b.     Girilen yerlere gizli kamera ve ses alma cihazı yerleştiriyor.

              c.      İnsanların yatak ilişkilerini ve konuşmalarını kaydediyor.

              d.     Siyasi ve maddi menfaat sağlamak amacıyla, bu görüntü ve ses kayıtlarını internette yayınlıyor.

Ahlaktan, erdemden, edepten, terbiyeden, doğru ve iyi insan olmaktan zerre kadar nasibini almamış, Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz, anayasaya ve yasalara meydan okuyan bu suç şebekesi:

              a.     Her nedense hep; muhalefet milletvekillerine tuzak kurup gizli çekilmiş kasetlerini yayınlıyorlar.

              b.     Her nedense hep; bu devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti taraftarı, Atatürkçü aydın ve bilim insanlarına tuzak kurup gizli çekilmiş kasetlerini yayınlıyorlar.

              c.      Her nedense hep; bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, halkımızın can ve mal güvenliği için, bölücü teröristlerle mücadele etmiş madalyalı kahramanlara tuzak kurup gizli çekilmiş kasetlerini yayınlıyorlar.

              d.     Her nedense hep; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti sevdalısı muhalif medya mensuplarına tuzak kurup gizli çekilmiş kasetlerini yayınlıyorlar.

Bunu yapanların, devlet kurumları içinde çok güçlü bağlantıları olmalı. Çünkü çok özel kapalı alanlara girebiliyorlar, gizli kameralar yerleştirebiliyorlar, her organizasyonun sahip olamayacağı özel kayıt cihazlarına var ve ileri teknolojileri etkinlikle kullanabilecek eğitime sahipler.

Bütün bunlar size tuhaf gelmiyor mu?

Bu coğrafi sınırlar içinde, bu ateş çemberinin göbeğinde, bu terör ortamında, ülkelerin bölünüp parçalandığı bu kurtlar sofrasında; Türk Silahlı Kuvvetlerine, Atatürkçü aydınlara, bilim insanlarına, medya mensuplarına ve demokrasinin olmazsa olmazı sayılan muhalefet partilerine kurulan bu tuzakların bir anlamı yok mu?

 Mesela:

             a.     Siz hiç; İktidar milletvekillerine tuzak kurularak gizli çekilmiş kasetlerini yayınladıklarını gördünüz mü?

              b.     Siz hiç; yandaş medya mensuplarına tuzak kurularak gizli çekilmiş kasetlerini yayınladıklarını gördünüz mü?

              c.      Siz hiç; iktidarı destekleyen tarikat ve cemaat müritlerine tuzak kurularak gizli çekilmiş kasetlerini yayınladıklarını gördünüz mü?

              d.     Siz hiç; İktidar milletvekillerine tuzak kurularak gizli çekilmiş kasetlerini yayınladıklarını gördünüz mü?

              e.     Siz hiç; Bölücülere ve PKK yandaşlarına tuzak kurularak gizli çekilmiş kasetlerini yayınladıklarını gördünüz mü?

Bütün bunlar size tuhaf gelmiyor mu?

Bu coğrafi sınırlar içinde, bu ateş çemberinin göbeğinde, bu terör ortamında, ülkelerin bölünüp parçalandığı bu kurtlar sofrasında; Türk Silahlı Kuvvetlerine, Atatürkçü aydınlara, bilim insanlarına, medya mensuplarına ve demokrasinin olmazsa olmazı sayılan muhalefet partilerine kurulan bu tuzakların bir anlamı yok mu?

             a.     Her nedense; Devlet gücünü elinde bulunduran siyasal iktidar, söz konusu anayasal suç karşısında, adeta memnun ve mutlu bir sessizlik içinde kılını kıpırdatmadan duruyor.

              b.     Her nedense; Bu ülkede, anayasa ve yasalara karşı işlenen suçları önlemekle görevli İçişleri Bakanlığı ile Emniyet ve Milli İstihbarat teşkilatları sessizlik içinde kılını kıpırdatmadan duruyor.

              c.      Her nedense; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Atatürkçü bilinen aydın, bilim insanı ve medya mensuplarına yöneltilen ihbar ve ithamlar karşısında çok hassas olan özel yetkili savcı ve yargıçlar,  organize olarak anayasal ve evrensel suç işleyen bu çete karşısında sessizlik içinde kılını kıpırdatmadan duruyor.

              d.     Her nedense; İleri demokrasi havariliğini kimseye bırakmayan sözde liberal aydınlar sessizlik içinde kılını kıpırdatmadan duruyor.

Bütün bunlar size tuhaf gelmiyor mu?

Bu coğrafi sınırlar içinde, bu ateş çemberinin göbeğinde, bu terör ortamında, ülkelerin bölünüp parçalandığı bu kurtlar sofrasında; Türk Silahlı Kuvvetlerine, Atatürkçü aydınlara, bilim insanlarına, medya mensuplarına ve demokrasinin olmazsa olmazı sayılan muhalefet partilerine kurulan bu tuzakların bir anlamı yok mu?

4. Ahlaksız ve namussuz suç şebekesinin ürettiği yasadışı kasetlerden istifade etmeye çalışanlar ve prim verenler:

Odalara gizli kameralar koyarak, insanların yatak odalarını ve özel hayatlarını gözetleyen aşağılık röntgencilerin; kanunen suç teşkil eden, dinen günah olan ve etik bakımından ahlaksızlık sayılan kasetlerinin, siyasal ve maddi çıkarlar için kullanılmaya çalışılması da ayrı bir ibret vesikasıdır. Örneğin:

             a.     Siyasi çıkar elde etmek ve rakipleri yıpratmak amacıyla; “O kasetler eşiyle ilişkisini göstermiyor, eşinden başkasıyla ilişkisini gösteriyor. Bu nedenle onlar özel değil, geneldir” gerekçesiyle, bel altı vuruşlar için kullanılıyor.

              b.      Din, iman, Allah ve peygamber laflarını dillerinden düşürmeyen yandaşlar, yasal olarak suç ve dinen günah olduğuna aldırış etmeden;   “Yasadışı olabilir ama içeriğine bakalım” diyerek, çıkarları için kullanıyorlar.

Böylece, Ortalıktaki; ahlaksız, namussuz, şerefsiz, hak, hukuk ve adalet tanımayan, Allahtan korkmayan, kuldan utanmayan ve vicdanı olmayan bu suç şebekesizini;

             a.     Bulunduğu delikten çıkarıp, yakalarına yapışmak yerine, resmen olmasa bile zımnen korunduğu ve azgınlaştırıldığı görülüyor.

              b.     Gizlice kasetleri kayıt edenlerin suçlarını ve ahlaklarını sorgulamak yerine, kanunsuzluğu ve şantajı meşrulaştırdıkları izleniyor.

              c.      Ayrıca, hukuken suça ve dinen günaha ortaklık ettikleri anlaşılıyor.

5. Sonuç olarak:

Ey bu ülkenin dirlik ve düzeninden sorumlu olan siyasal iktidar, ey İçişleri Bakanı, ey Emniyet Teşkilatı, ey Adalet Bakanı, ey Özel Yetkili Cumhuriyet Savcıları, ey Milli İstihbarat teşkilatı;

             a.     İleri teknoloji ürünü bu kayıt cihazlarına kimler sahip?

              b.     Kimler çekiyor bu görüntüleri?

              c.      Kimler eğitiyor bu profesyonelleri?

              d.     Devlet içindeki destekçileri var mı?

              e.     Kimler yardımcı oluyor?

              f.       Kimler finanse ediyor?

              g.     Çekilen kayıtlar nerede arşivleniyor?

              h.     İnternete nasıl servis ediliyor ve kimler aracı oluyor?

              i.       Servisin zamanlamasını kimler ve neye göre yapıyor?

              j.       Suç şebekesinin, yabancı devletler veya gizli servislerle ilişkisi var mı?

 Bu coğrafi sınırlar içinde, bu ateş çemberinin göbeğinde, bu terör ortamında, ülkelerin bölünüp parçalandığı bu kurtlar sofrasında; bu soruları inşallah bir duyan ve cevaplamaya çalışan olur. Ne dersiniz? Ümidiniz var mı?

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) hikmetyavas@gmail.com

Reklamlar

Yorum Yapın »

Henüz yorum yapılmamış.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: